วันพุธที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2563
ชื่อ นายบุตรเทพ จารุบรรยงค์ อายุ 18 ปี ชื่อเล่น ตี้เกิดเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2544 กำลังศึกอยู่ที่ วิทยาลัยการอาชีพวังกลกังวล 2ศึกษาอยู่ชั้น ปวช. 3เรียนอยู่แผนก คอมพิวเตอร์ธุรกิจ